مصدوم شدن ۶ نفر بر اثر واژگونی پراید
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خوزستان گفت: بر اثر برخورد واژگونی یکدستگاه پراید در محور هندیجان-بهره کان ۶ نفر مصدوم شدند.