مطالعات بازآفرینی برای شهر‌های بالای ۵۰ هزار خانوار انجام می‌شود
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: مطالعات بازآفرینی برای شهر‌های بالای ۵۰ هزار خانوار انجام می‌شود.