معاش باورنکردنی پادشاه سعودی فاش شد


معاش باورنکردنی پادشاه سعودی فاش شد

در حالیکه عربستان سعودی ادعا می کند سیاست ریاضت اقتصادی را دنبال می کند، یک سایت نیوزی انگلیسی از معاش باورنکردنی ماهانه پادشاه عربستان پرده برداشت.
سایت نیوزی انگلیسی میدل ایست آی اعلام کرد که ماهانه ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان که از خزانه دولت برداشت می شود با معاش ماهانه بسیاری از رهبران جهان فرق زیادی دارد.
سایت نیوزی مذکور گزارش داد که یک منبع نزدیک به دربار پادشاهی اعلام کرده مبلغ اختصاص یافته به پادشاه عربستان معادل ۸۰۰ میلیون دالر در هر ماه است.
نویسنده این گزارش معاش ماهانه پادشاه عربستان را با ترزا می نخست وزیر انگلیس و دونالد ترامپ رئیس وسترا مقایسه کرده است به طوری که ترامپ سالانه ۴۰۰ هزار دالر دریافت می کند بنابراین ماهانه پادشاه عربستان دو هزار برابر ماهانه سالانه رئیس وستر امریکا است.