معانی جالب خنده کودکان که نمی دانستید!
خنده کودک به اندازه‌ای شیرین است که والدین با دیدنش ذوق می‌کنند و لذت می‌برند.