معاون اول مجلس سنا: مداخله حکومت و سفارت‌ها در پارلمان محسوس است


معاون اول مجلس سنا: مداخله حکومت و سفارت‌ها در پارلمان محسوس است

محمدعلم ایزدیار معاون اول مجلس سنا، پارلمان فعلی را یک نهاد غیرموثر خوانده می‌گوید که حکومت و سفارت‌خانه‌ها آشکارا در امور پارلمان مداخله می‌کنند.

به گزارش نویسنده وستر؛ آقای ایزدیار امآنلاین چهارشنبه (۱۳ سرطان) در یک گفتمان علمی در کابل،‌ کارکرد پارلمان را در سه دوره گذشته غیر موثر خواند .

آقای ایزدیار گفت که پارلمان در سه دوره گذشته به دلیل کمبود ظرفیت علمی و تخصصی اعضای آن، فقدان یا کمبود حس مسوولیت پذیری نمایندگان مردم و کمبود و نبود اخلاق وکالت در عملکرد خود موثریت لازم را نداشته است.

وی بیان داشت که کمبود تخصص و تعهد اعضای پارلمان زمینه مداخله گسترده حکومت، زومندان و سفارت‌خانه‌ها را در امور این نهاد قانون‌گذار مساعد کرده است.

معاون اول مجلس سنا تصریح کرد که هم اکنون حکومت به صورت ملموس و محسوس در امور پارلمان مداخله می‌کند که این امر کارکردهای پارلمان را به شدت دچار آسیب کرده است.

آقای ایزدیار،‌ سهم نداشتن احزاب سیاسی در پارلمان را یکی دیگر از عوامل غیر موثریت و ناکارآمدی این نهاد دانسته گفت که به رغم تلاش‌ها برای افزایش سهم احزاب در انتخابات پارلمانی این خواست احزاب تاکنون برآورده نشده که این مساله در کارکرد آینده پارلمان نیز تاثیر مخرب خواهد داشت.

وی در پاره از گفته‌هایش از عدم تطبیق قوانین و ارج ننهادن مسوولین حکومت به مصوبات شورای ملی به شدت انتقاد کرده گفت که نهاد قانون گذاری با دشواری تمام، قوانین را تصویب می‌کنند اما در مرحله تطبیق به این مصوبات توجه لازم صورت نمی‌گیرد.

آقای ایزدیار از مردم افغانستان در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی خواست که اینبار نمایندگان متخصص، مسئولیت پذیر و متعهد را به عنوان نمایندگان در پارلمان انتخابا کرده و موثریت کار پارلمان را تقویت کنند.

عبدالجلیل سروش- نویسنده وستر