معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار هرمزگان بر ضرورت صادرات محصولات کشاورزی
معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار هرمزگان گفت: کشاورزان برای صادرات محصولات خود برنامه ریزی کنند.