معاون وزیر دفاع سوریه با امیر حاتمی دیدار کرد/ تاکید بر مشارکت ایران در بازسازی سوریه
صبح امروز، امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران با سپهبد محمود الشواء معاون وزیر دفاع سوریه دیدار کرد.