معرفی جانشین جدید سپاه فجر
سردار سرتیپ دوم پاسدار یدالله بوعلی به عنوان جانشین سپاه فجر فارس معرفی شد.