معرفی نفرات برتر جشنواره ورزشی کارکنان زندان های استان کرمان
جشنواره ورزشی کارکنان زن زندان های استان کرمان که با حضور بیش از ۱۵۰ شرکت کننده از سراسر استان به میزبانی کانون اصلاح و تربیت کرمان برگزار شده بود، با معرفی نفرات برتر در محل سالن ورزشی این مجموعه به کار خود پایان داد.