معرفی نفرات برتر مسابقات شطرنج نوجوانان بندرعباس
نخستین دوره مسابقات شطرنج نوجوانان زیر ۱۴ سال بندرعباس در سال ۹۷ با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.