مقابله با تحریم بنزین در بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی دنیا + فیلم
پالایشگاه ستاره خلیج فارس تحریم بنزین علیه کشورمان را بی‌اثر کرده است.