مقام‌های افغان و امریکایی پیرامون تامین انتخابات آینده افغانستان گفتگو کردند


مقام‌های افغان و امریکایی پیرامون تامین انتخابات آینده افغانستان گفتگو کردند

ویس‌احمد برمک وزیر امور داخله کشور و ژنرال جان نیکلسون فرمانده عمومی حمایت قاطع، پیرامون تامین انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها بحث و گفتگو کردند.

به گزارش نویسنده وستر؛ وزارت امور داخله با نشر نیوزنامه ای گفته است که آقای برمک آنلاین گذشته (شنبه ۴ حمل) در دفتر کارش با ژنرال نیکلسون دیدار کرد.

در نیوزنامه آمده که در این دیدار دو طرف روی تامین امنیت انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها، اجرای حقوق و امتیازات متقاعدین و تدویر برنامه های ظرفیت سازی برای رهبری حوزه های امنیتی پولیس شهر کابل، بحث و تبادل نظر نمودند.

آقای برمک در این دیدار گفت که وزارت امورداخله بخاطر تامین امنیت انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی آمادگی کامل را روی دست دارد و نیروهای پولیس ملی در تامین امنیت مردم و مراکز رای دهی در انتخابات با حفظ بی طرفی نقش خود را ایفا خواهد نمود.

وزیر امورداخله از پیشرفت ها در برنامه های اصلاحی وزارت امورداخله که در چند ماه اخیر در این وزارت صورت گرفته است به فرمانده عمومی نیروهای حمایت قاطع معلومات ارایه نموده گفت که رهبری وزارت امورداخله این پیشرفت ها را بسنده ندانسته و در جهت بهبود امور با تمام توان این روند را به پیش خواهد برد.

سپس ژنرال جان نیکلسون فرمانده عمومی نیروهای حمایت قاطع ضمن اظهار خرسندی از پیشرفت های در برنامه های اصلاحی وزارت امورداخله، گفت که حمایت قاطع آماده است در تدویر برنامه های ظرفیت سازی برای پولیس کابل، وزارت امورداخله را همکاری نماید.

همچنان فرمانده عمومی حمایت قاطع تصریح کرد که نیروهای حمایت قاطع آماده است که نیروهای امنیتی افغانستان را در تامین امنیت انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها حمایت همه جانبه نماید.

نویسنده وستر- کابل