مقام‌های امنیتی از حضور در مجلس نمایندگان خود داری کردند


مقام‌های امنیتی از حضور در مجلس نمایندگان خود داری کردند

مقام‌های امنیتی که برای پاسخگویی به مجلس نمایندگان فرا خوانده شده بودند، از حضور در این مجلس خود داری کردند.

به گزارش نویسنده وستر؛ طارق شاه بهرامی وزیر دفاع، ویس احمد برمک وزیر داخله و معصوم استانکزی رییس امنیت ملی به دلیل افزایش تهدیدهای امنیتی در نشست امآنلاین چهارشنبه (۹ جوزا) مجلس نمایندگان استجواب شده بودند؛ اما، حاضر به پاسخگویی نشدند.

وزیر دفاع و وزیر داخله با ارسال مکتوبی به مجلس، دلایل عدم حضورشان را رسیدگی به تهدیدهای بلند امنیتی در سطح کشور اعلام کرده بودند و رییس امنیت ملی هم گفته بود که به دلیل شرایط حساس امنیتی نمی‌تواند در نشست‌های علنی مجلس شرکت کند.

اما؛ عدم حضور مقام‌های امنیتی با مخالفت و موافقت اعضای مجلس مواجه شدند.

برخی اعضای مجلس عدم حضور مقام‌های امنیتی را بی احترام به خانه ملت و سبوتاژ صلاحیت‌های قانون اساسی مجلس عنوان کردند.

عارف رحمانی گفت: “استجواب و استیضاح صلاحیت‌های ویژه مجلس بر بنیاد قانون اساسی است ولی مقام‌های امنیتی قانون اساسی را قبول ندارند و به همین خاطر به مجلس حاضر نشده اند.”

آقای رحمانی افزود، با دلایلی که مقام‌های امنیتی برای نیامدن شان ارائه کرده، در واقع برای مجلس تعیین تکلیف کرده اند.

بشیر احمد ته‌ینج دیگر عضو مجلس هم گفت که عدم حضور مقام‌های امنیتی در مجلس مسوولیت گریزی است و مجلس باید تصمیم قاطع بیگرد.

آقای ته‌ینج گفت: “ولایات ما در حالت سقوط قرار دارند و مردم در صفحات شمال در بدر شده اند؛ اما مقام‌های امنیتی حاضر به پاسخگویی نیستند؛ اگر مکلفیت خود را انجام داده نمی‌توانند باید استعفا دهند.”

اما، عبدالرئوف انعامی یکی از موافقان عدم حضور مقام‌های امنیتی گفت، درست است که نظارت مجلس سیاسی است؛ اما تورم استجواب مقام‌های امنیتی هم کار درستی نیست، آنان یک هفته پیش استجواب شده بودند.

عبدالقادر زازی وطن دوست هم گفت که برخی نمایندگان به دلیل مشکلات شخصی‌شان با مقام‌های امنیتی پیشنهاد استجواب را مطرح کرده اند و مورد قبول نیست.

به گفته او، ضرورت استجواب وزرای امنیتی باید از سوی کمیسیون امنیت داخلی مجلس مطرح شود نه سایر نمایندگانی که اغراض شخصی دارند.

اما؛ عبدالقیوم سجادی دیگر عضو مجلس، استدلال طرفداران عدم حضور مقام‌های امنیتی را غلط خواند و گفت که مطرح کردن استجواب حق هر نماینده است؛ ولی در کمیته روئسا روی آن رای گیری می‌شود و اگر رای گرفت در آجندا شامل می‌شود و در غیر آن در آجندا گرفته نمی‌شود.

آقای سجادی گفت: “با توجه به شرایط کنونی که تجهیزات پولیس غارت شده و امکانات نیروهای امنیتی به دشمن واگذار می‌گردد، آیا این مسایل نیاز به توضیح خواستن ندارند.”

او به هیات اداری مجلس پیشنهاد کرد که مقام‌های امنیتی را در یک فرصت دیگر به مجلس فراه بخواند در غیر آن، صلاحیت نظارتی مجلس سلب خواهد شد.

این در حالی است که مقام‌های امنیتی آنلاین گذشته در نشست استجوابیه مجلس سنا نیز حاضر به پاسخگویی نشدند که انتقاد سناتوران را نیز به همراه داشت.

عبدالله امینی- نویسنده وستر