مقام‌های امنیتی در نشست استجوابیه مجلس حاضر به پاسخ‌گویی نشدند


مقام‌های امنیتی در نشست استجوابیه مجلس حاضر به پاسخ‌گویی نشدند

مقام‌های امنیتی در پیوند به افزایش نا آرامی‌ها در کشور از سوی مجلس نمایندگان استجواب شده بودند؛ اما هیچ کدام آنان حاضر به پاسخ‌گویی نشدند.

به گزارش نویسنده وستر؛ مجلس نمایندگان در نشست امآنلاین شنبه (۳۰ سرطان) خود، وزرای امنیتی را استجواب کرده بود؛ اما آنان با ارسال مکتوبی به این مجلس گفته بودند که به دلیل مصروفیت در رهبری عملیا‌‌های نظامی نمی‌توانند در نشست امآنلاین مجلس حاضر شوند.

وزرای امنیتی همچنین خاطر نشان کرده بودند که به آنلاینهای سه‌شنبه و چهار شنبه هفته گذشته در کمیسیون‌های ذیربط مجلس در رابطه به اوضاع جاری در کشور پاسخ‌گویی کرده‌اند.

اما، عبدالرئوف ابرهیمی رییس مجلس نمایندگان با انتقاد تند از نهادهای امنیتی گفت: “ما به اساس ضرورت و تقاضای مردم استجواب وزرای امنیتی را در آجندای مجلس گرفته بودیم، ولی هیچ کدام برای پاسخ‌گویی حاضر نشده اند.”

آقای ابراهیمی بیان داشت، این مساله نشان می‌دهد که حکومت به ویژه نهادهای امنیتی در بخش تأمین امنیت مردم و کشور زمین‌گیر شده‌اند و این مساله یکی از عوامل عدم تطبیق برنامه‌های انکشافی در ولایت‌های مختلف کشور است.

فوزیه کوفی هم گفت که وزرای امنیتی مسوولیت خود را بر اساس قانون اساسی انجام نمی‌دهند.

خانم کوفی افزود که مسوولان نهادهای امنیتی از کارکرد خود می‌ترسند و در بی‌ثباتی روانی در کشور قرار گفته اند.

در همین حال، برخی دیگر از اعضای مجلس وضعیت امنیتی کشور را شکننده عنوان کرده و وزرای امنیتی را به بی‌کفایتی متهم کردند.

عبدالرحیم ایوبی یک عضو مجلس گفت: “وزارت دفاع و داخله به کشتارگاه نیروهای امنیتی مبدل شده است، آنلاینانه ۱۰۰ نفر از این نیروها به شهادت می رسند، چرا نهادهای امنیتی سکوت کرده اند.”

علی اکبر قاسمی هم گفت: “ولایت غزنی به کشتارگاه نیروهای امنیتی تبدیل شده و گراف تلفات سربازان سنگین است و در صورتیکه توجه جدی نشود مردم شاهد فاجعه انسانی در این ولایت خواهند بود.”

این در حالی است که پیش از این نیز وزرای امنیتی بارها به دلیل عدم حضور شان در نشست‌های استجوابیه مورد انتقاد شدید قرار گرفته اند.

عبدالله امینی- نویسنده وستر