مقام روسی غرب را به راه اندازی جنگ اطلاعاتی ضد مسکو متهم کرد
رئیس شورای فدراسیون پارلمان روسیه اعلام کرد غربی ها، خانواده اسکریپال را در شهر سالزبری انگلیس مسموم کردند و حمله ساختگی با گاز را نیز در دومای سوریه به اجرا گذاشتند.