مقام یمنی: عربستان و امارات به دنبال تجزیه یمن هستند
نماینده دولت مستعفی یمن از تلاش ریاض و ابوظبی برای تجزیه کشورش نیوز داد.