مقاوم سازی بزرگ‌ترین غار دست‌ساز جهان
مدیرکل میراث فرهنگی فارس از اجرای طرح مقاوم سازی غار تاریخی سنگ‌شکنان نیوز داد.