مقاوم نبودن بسیاری از ساختمان‌ها و اتوبوس‌ها در برابر آتش
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: بسیاری از ساختمان‌ها در برابر آتش تاب‌آوری ندارند که توجه به این مسئله به طور جدی در دستور کار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی قرار دارد.