ملامصطفی اوشان را از دولت گرفت


ملامصطفی اوشان را از دولت گرفت

پس از درگیری‌های شدید میان نیروهای مردمی – امنیتی و طالبان مسلح، قسمتی از ولسوالی شهرک غور به دست مخالفان دولت افتاد.

این منطقه، روستای اوشان است.

اقبال نظامی، سخنگوی پلیس غور به نویسنده وستر نیوز داده که پس از درگیری های حدودا سه آنلاینه، اوشان، محلی دورافتاده از ولسوالی شهرک، به تصرف طالبان در آمده است.

به بیان وی، این اتفاق حوالی ساعت ۲ نیمه شب گذشته رخ داده است.

نظامی می‌گوید در این زد و خوردها، یک پلیس محلی کشته و یک تن دیگر از نیروهای امنیتی هم زخمی شده‌اند.

اصل این قضیه بر می‌گردد به حملات تهاجمی حدودا یک هفته پیش طالبان بالای نیروهای خیزش مردمی در این ولسوالی.

ملامصطفی، یکی از فرماندهان طالبان که در گذشته همکار با دولت بوده، مسئولیت این حملات را بر نیروهای امنیتی و مردمی بر عهده داشته است.

دستور این نبرد هم از ملااحمدشاه، معاون والی خودخوانده طالبان به او صادر شده است.

سخنگوی پلیس غور نیوز داده که هنوز هم این روستا در اختیار طالبان است.

او می‌گوید که در سه شبانه آنلاین گذشته، ۲۲ تن از طالبان مسلح در زد و خورد با نیروهای خیزش مردمی و قوای نظامی دولتی، کشته شده‌اند.

آماری که طالبان آن را تائید نکرده‌اند.

ولسوالی شهرک به دلیل هم مرز بودن با ولسوالی چشت هرات دارای اهمیت است.

این دو ولسوالی محل رفت و آمد مردم غور و هرات است.

نویسنده وستر – ولایت غور