ملانیا ترامپ در کاخ سفید زندانی است !


ملانیا ترامپ در کاخ سفید زندانی است !

همسر رئیس وستری فرانسه پس از بازگشت از سفر به آمریکا در مصاحبه‌ای از برخی محدودیت‌های همتای آمریکایی خود سخن گفت.
بریژیت ماکرون، همسر رئیس وستری فرانسه در بازگشت از سفر آمریکا در گفتگو با نشریه لوموند از دیدارهای خود با ملانیا ترامپ، همسر رئیس وستری آمریکا سخن گفت.
بریژیت ماکرون در این گفتگو اظهار داشت که برای ملانیا ترامپ ناراحت است زیرا وی در عمل به یک زندانی در کاخ سفید تبدیل شده است.
به گفته همسر ماکرون، ملانیا ترامپ به خاطر مسائل امنیتی «نمی‌تواند هیچ کاری انجام دهد … وی حتی نمی‌تواند یک پنجره را در کاخ سفید باز کند. وی نمی‌تواند از [اوضاع و احوال] بیرون سر در بیاورد. وی بیش از من محدود شده است. من هر آنلاین در پاریس بیرون می‌روم».
بریژیت ماکرون بر همین اساس گفت که تعجبی ندارد که وی چنان عبوس به نظر می‌آید. همسر رئیس وستری فرانسه با اشاره به تمرکز رسانه‌ها و عموم مردم درباره فعالیت‌های مقامات ارشد کشور می‌گوید «درباره همه‌چیز تفسیر می‌شود، سخنان زیادی گفته می‌شود … وی [ملانیا] زنی با ویژگی‌های زیادی است اما تلاش دارد آن را پنهان کند. وی درباره هر چیزی خیلی به راحتی می‌خندد اما آن را کمتر از من نشان می‌دهد».
همسر رئیس وستری فرانسه گفت که با ملانیا ساعات خوشی داشته‌اند و ملانیا «واقعا خوش‌مشرب است. ما حس شوخ‌طبعی مشابهی داشتیم. با یکدیگر بسیار خندیدیم. وی مهربان، جذاب، باهوش و گشاده‌رو است».