ملا امام يک مسجد درغور هنگام جاسازی ماين کشته شد


ملا امام يک مسجد درغور هنگام جاسازی ماين کشته شد

منابع امنيتى در ولايت غور مى‌گويند که مولوی عبدالقادر ملا امام مسجد روستای قياغک شهر فيآنلاینکوه مرکز ولايت غور، هنگام جاسازی ماين کشته شد.

به گزارش نویسنده وستر؛ محمد اقبال نظامی سخنگوی پوليس غور، به نیوزنگار آژانس نیوزى پژواک گفت که اين ملا امام، مى‌خواست در  منطقه غيبی در مسير راه نيروهای امنيتی ماين گذاری نمايد؛ اما حين جاسازی، ماين انفجار نموده و خودش کشته شده است.

مولوی عبدالقادر، باشنده اصلی روستای کشکر قورغند مربوط فيآنلاینکوه بوده، که از چند سال به اينسو امامت مساجد را به دوش داشت.

نویسنده وستر- کابل