ممنوعیت صادرات دام زنده عاملی برای افزایش قاچاق
رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده گفت: با توجه به نبود تقاضا برای دام های با وزن بالا در بازار داخل، ممنوعیت صادرات دام زنده عاملی برای افزایش قاچاق است.