ممنوعیت ورود کامیون‌ها به داخل شهر اصفهان
معاون حمل و نقل ترافیک شهردار اصفهان گفت: ورود کامیون‌ها در طول روز به داخل شهر ممنوع است.