مناطق مهاجرین داخلی در شهر فراه، بستری مناسب برای تحرکات طالبان


مناطق مهاجرین داخلی در شهر فراه، بستری مناسب برای تحرکات طالبان

مهاجرینی که از ولایت هلمند و ولسوالی شیندند هرات در داخل شهر فراه جا به جا شده‌اند، بستری مناسب برای تحرکات طالبان به وجود آورده‌اند.

فضایی که باعث شده تا از میان خانه‌های آنان، طالبان بالای پوسته‌های پلیس و ارتش حمله کنند.

محب‌الله محب، سخنگوی پلیس فراه در صحبتی با نویسنده وستر گفت: “خانواده‌هایی در منطقه گرجی شهر فراه که مربوط به حوزه چهارم امنیتی می‌شود، جا به جا شده‌اند و این فرصتی را فراهم کرده‌اند که طالبان از میان آنان بالای مواضع دولتی و امنیتی حمله ور شوند.”

به بیان وی، تا کنون چندین بار رخ داده که حملات مسلحانه و شبیخون بر نیروهای امنیتی از جمله ارتش و پلیس از میان آنان سر بزند.

او می‌گوید که این خانواده‌ها بیشتر از ولسوالی شیندند هرات و ولایت هلمند هستند.

آقای محب تاکید دارد: “وقتی ما برای تصفیه و بازرسی به میان آنها می‌رویم، طالبان با موتورسایکل‌های خود پا به فرار می‌گذارند.”

گفته شده که برای تامین امنیت بیشتر، یک حوزه امنیتی پلیس در آن منطقه ایجاد شده است.

این گفته‌ها در حالی است که گروه طالبان در فضای مجازی و وبسایت مرتبط با خود، بارها تاکید بر حفظ جان و مال افراد ملکی کرده‌اند.

با این وحود در این اواخر ترور افراد دولتی در شهر فراه پررنگ شده است.

نویسنده وستر – ولایت فراه