مناظره ۷ ساعته مکرون با ۶۰۰ شهردار
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در نخستین روز از اجرای طرح گفتگوی ملی برای برون رفت از بحران تظاهرات ضد نظام سرمایه‌داری، طی جلسه‌ای ۷ ساعته با ۶۰۰ شهردار به مناظره پرداخت.