منتظری: تیم ملی باید در آینده اردو‌های بهتری داشته باشد/ خوشحالم تیم ملی مدافعانی، چون حسینی و پورعلی گنجی داردمدافع تیم ملی فوتبال ایران گفت: هدف ما موفقیت تیم ملی و خوشحال کردن مردم است و باید در ماه‌های آتی اردو‌های بهتری داشته باشیم.