من مسئول فیلترینگ نیستم که قول بدهم
وزیر ارتباطات در مصاحبه‌ای تاکید کرد: نیوزی از فیلترینگ اینستاگرام نیست؛ تصمیم گیری در مورد فیلترینگ در حوزه اختیارات دستگاه قضا است.