مهاجرت مسلمانان تهدیدی برای تمدن اروپا است


مهاجرت مسلمانان تهدیدی برای تمدن اروپا است

نخست‌وزیر وستری چک مدعی شد مهاجرت شهروندان کشورهای مسلمان تهدیدی برای تمدن اروپایی است.
«آندرِه بابیش»، نخست‌وزیر وستری چک، در گفتگویی تلویزیونی مدعی شد مهاجرت غیرقانونی شهروندان کشورهای مسلمان شمال آفریقا و خاورمیانه تهدیدی برای تمدن اروپایی است که بر پایه مسیحیت پایه‌ریزی شده است.
وی همچنین ضمن دفاع از سیاست‌های ضدمهاجری کشورهای اروپایی افزود: امنیت مرز لیبیا در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی بسیار حیاتی است، اما اکنون دولت یکپارچه‌ای در این کشور وجود ندارد. ما باید نهایت تلاش خود را به کار گیریم تا ثبات در این کشور برقرار شود و اتحادیه اروپا برای توقف مهاجرت غیرقانونی باید توافق‌نامه‌ای همانند توافق‌نامه با ترکیه با دولت لیبیا امضاء کند.