مهدی: احتمال جریمه باشگاه‌ها از سوی AFC وجود دارد
رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال گفت: احتمال دارد، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) به بررسی مدارک باشگه‌ها ورود و احتمال جریمه آن‌ها وجود دارد.