مهر تایید روی تست‌های پزشکی بازیکن جدید استقلال
بازیکن جدید تیم فوتبال استقلال توانسته تست‌های پزشکی خود را با موفقیت پشت سر بگذارد.