مهمترین مسئله کشور در حال حاضر مسائل اقتصادی است
امام جمعه موقت یزد گفت: مردم بر اثر رکود، گرانی، بیکاری در فشار هستند و واقعا زندگی به آن‌ها سخت می‌گذرد