موافقت رهبرانقلاب با کناره‌گیری آیت الله جنتی از امامت جمعه تهران
رهبرانقلاب با کناره‌گیری آیت الله جنتی از امامت جمعه تهران موافقت کردند.