موافقت ساخت بیمارستان بزرگ کرمان با مشارکت سرمایه گذار خارجی
استاندار کرمان از برنامه ریزی برای ساخت یک بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی جدید در شهر کرمان با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی نیوز داد.