موافقت نامه اصولی شهرک حمل و نقل کالای زرین شهر امضا شد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان برحمایت همه جانبه این سازمان براي راه اندازي شهرک حمل و نقل کالای زرین شهر تاکید کرد.