موسی جناب: پسران یک مشاور عبدالله در صفوف طالبان می‌جنگند


موسی جناب: پسران یک مشاور عبدالله در صفوف طالبان می‌جنگند

یک عضو مجلس نمایندگان ادعا می‌کند که پسران یکی از مشاروان عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور در صفوف طالبان بر علیه نیروهای امنیتی می‌جنگند.

به گزارش نویسنده وستر؛ محمد موسی جناب نماینده مردم بادغیس در مجلس نمایندگان می‌گوید که گل محمد عارفی مشاور رئیس اجرایی کشور فرزندان خود را مسلح کرده و به صفوف طالبان فرستاده است تا بر علیه دولت بجنگند.

آقای جناب هرچند مشخص نکرد که چند تن از فرزندان آقای عارفی در صفوف طالبان بادغیس هستند؛ اما گفت: “از رئیس وستر و رئیس اجراییه تقاضا می‌کنیم. اگر ستون پنجم، خائنین ملی یا آدم کش می‌گویند جلو این گونه افراد را بگیرند.”

او همچنین مدعی شد که گل محمد عارفی و نایب شاه امیرزاده به چندین مورد قتل، قاچاق مواد مخدر و کارهای فرا قانونی دیگر متهم اند.

به گفته او، فرمانده پولیس بادغیس علیه او و نایب شاه امیرزاده یکی از زورمندان محلی دیگر بادغیس دوسیه باز کرده ولی آنان به کابل آمده اند و برای برکناری فرمانده پولیس ولایت بادغیس تلاش می‌کنند.

آقای جناب گفت: “گل محمد عارفی متهم است که یک نفر را قلم قلم کرده و در داخل بوجی انداخته و در بالای یک کوه دفن کرده است که دوسیه آن موجود است. صدها دوسیه دیگر هم دارد و نایب شاه امیرزاده، قاچاق بر مواد مخدر است که ۶ زن را در ولایت نیمآنلاین کشته است.”

او تاکید کرد که رئیس اجرایی نباید این گونه افراد را در کنار خود جا داده و یا از آنان حمایت کند؛ این گونه افراد باید به دادگاه معرفی شود.

قانون شکنی از یک مشاور ریاست اجرایی در حالی مطرح می‌شود که پیش از این از تعدد مشاوران ارگ ریاست وستری و قصر سپیدار نیز انتقادهای زیادی وجود داشته است.

بر بنیاد برخی گزارش‌ها این دو نهاد تا ۵۰۰ مشاور رسمی و غیر رسمی استخدام کرده اند که معاشات آنان از بودجه دولت و یا کمک های خارجی پرداخت می‌شود و حتا برخی آنان بدون امتیاز کار می‌کنند.

عبدالله امینی- نویسنده وستر