موضوع فرمان تقنینی ختم است و رفتم شناسنامه گرفتم


موضوع فرمان تقنینی ختم است و رفتم شناسنامه گرفتم

رییس مجلس نمایندگان در پاسخ به نمایندگان منتقد به حضور او در مراسم آغاز روند شناسنامه‌های الکترونیکی گفت که موضوع فرمان تقنینی ختم است و او به همین دلیل شناسنامه گرفته است.

به گزارش نویسنده وستر؛ برخی نمایندگان در نشست امآنلاین شنبه (۱۵ ثور) مجلس عبدالرئوف ابراهیمی رییس این مجلس را متهم کردند که از موقف مجلس در برابر فرمان تقنینی رییس وستر دفاع نکرده و در روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی شرکت کرده است.

فکوری بهشتی یک عضو مجلس در انتقاد به اشتراک رییس مجلس در برنامه آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی گفت: “حکومت در مورد تصمیم مجلس از استبداد کار گرفته است؛ با آنکه قانون توشیح شده موجود، آقای غنی فرمان تقنینی صادر کرد و با وجود رد آن از سوی مجلس بازهم حکومت به همان فرمان در مورد روند توزیع شناسنامه‌ها عمل می‌کند.”

آقای بهشتی بیان داشت که رییس مجلس نمایندگان به دلیل دفاع از تصمیم گیری حداکثر نمایندگان نباید در مراسم افتتاحیه آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی شرکت می‌کرد.

اما؛ آقای ابراهیمی گفت که نمایندگان حق ندارند از او گلایه کنند؛ زیرا خود آنان در نشست مختلط دو مجلس شرکت نکرده و از رای خود دفاع نکرده اند؛ “حالا هم موضوع ختم است و رفتم تذکره گرفتم.”

او خاطر نشان کرد که اتهام وارد کردن بالای شخص رییس از صلاحیت نمایندگان مجلس نیست و نباید در این مورد رییس مجلس متهم شود.

رییس مجلس گفت: “چگونگی طی مراحل فرمان تقنینی یک بحث حقوقی بود، ولی نمایندگان در مورد آن طوری صحبت می‌کنند که در خانه نشسته باشیم و چای سبز هم پیش روی ما باشد؛ اینجا خانه ملت است و باید بحث‌های حقوقی شده و گلم گیله و گیله گذاری را جمع کنیم.”

اما؛ عبدلقیوم سجادی دیگر عضو مجلس نیز گفت که رییس مجلس نمایندگان مکلف است منحیث یک شخصیت حقوقی از تصامیم مجلس نمایندگان دفاع کند و نمی‌تواند منحیث رییس مجلس بر خلاف اراده جمعی مجلس گام بردارد.

آقای سجادی یاد آور شد که نمایندگان مجلس با اکثریت آرای فرمان تقنینی رییس وستر در مورد قانون ثبت احوال نفوس را رد کردند و باید رییس مجلس از این تصمیم جمعی دفاع می‌کرد.

روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی پنج شنبه گذشته با اخذ شناسنامه از سوی رییس وستر غنی آغاز شد؛ اما رییس اجرایی به شدت مخالفتش را با این روند اعلام کرد و این روند را غیر مشروع و سبب بحران در کشور خواند.

این در حالی است که آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی در نشست امآنلاین مجلس جنجال بر انگیز شد و نمایندگان مخالف و موافق همدیگر شان را به جاسوسی به کشورهای بیرونی متهم کردند.

عبدالله امینی- نیوز گزارش وستر