موگرینی: جنگ تجاری هیچ برنده‌ای ندارد و همه در آن بازنده ایم
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنرانی خود در دانشگاه فنی نانیانگ در سنگاپور تاکید کرد به روشنی باید بگویم که جنگ تجاری هیچ برنده‌ای ندارد و همه در آن بازنده هستند.