مکرون: انعقاد قراردادی گسترده‌تر با ایران اجتناب ناپذیر است
رییس جمهور فرانسه گفت همه طرف‌ها در برجام به سمت برقراری مذاکراتی برای انعقاد یک توافق گسترده‌تر حرکت کنند که این امری اجتناب ناپذیر است.