مکرون: رهبران برکسیت، عده‌ای دروغگو هستند
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه رهبران برکسیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) را عده‌ای دروغگو خواند.