میراحمد عظیمی به حیث فرمانده عمومی قطعات خاص پولیس تعیین شد


میراحمد عظیمی به حیث فرمانده عمومی قطعات خاص پولیس تعیین شد

وزارت امور داخله کشور می‌گوید که مل‌پاسوال میراحمد عظیمی به حیث فرمانده عمومی قطعات خاص پولیس تعیین شده است.

به گزارش نویسنده وستر؛‌ در نیوزنامه وزارت امور داخله آمده:”مل پاسوال میر احمد عظیمی رییس ارکان قوماندانی عمومی قطعات خاص پولیس به اساس پیشنهاد وزارت امورداخله و حکم شماره ۸۲۰ ریاست وستری اسلامی افغانستان به صفت قوماندان عمومی قطعات خاص پولیس تعیین گردید.”

آقای عظیمی، امآنلاین دوشنبه (۱۱ سرطان) از سوی لوی پاسوال عبدالهادی خالد مشاور ارشد وزارت امورداخله و لوی پاسوال سید محمد روشندل رییس ارکان معینیت ارشد امور امنیتی این وزارت طی محفلی به منسوبین قطعات خاص پولیس معرفی گردید.

آقای عظیمی پیش از این در سمت ریاست ارکان فرماندهی قطعات خاص پولیس ایفای وظیفه کرده است.

نویسنده وستر- کابل