میزان خسارت به مزارع گندم فسا




مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فسا از خسارت ۱۳۲ میلیون تومانی به مزارع گندم شهرستان فسا نیوز داد.