میزبانی قم از تیم ملی ژیمناستیک کشور
هدیه‌لو گفت:اردوی آماده‌سازی تیم ملی ژیمناستیک کشورمان از روز بیست و چهارم خردادماه به میزبانی استان قم آغازشده است.