نادال جایگاهش را از فدرر پس گرفت
رافائل نادال تنیسور اسپانیایی موفق شد بار دیگر جایگاه نخست رنکینگ اتحادیه تنیسورهای حرفه ای از آن خود کند.