نارضایتی سودان از عربستان در میزان اموالی که در اختیار سودان گذاشته شده
یکی از سران جنبش خلق برای آزادی سودان اعلام کرد، میزان اموالی که ائتلاف (سعودی) در اختیار سودان گذاشته است با خسارت‌هایی که ملت سودان و ارتش این کشور دچار آن شده اند برابری نمی‌کند.