نامزدان انتخابات ریاست وستری با طرح تعدیل قانون انتخابات مخالفت کردند


نامزدان انتخابات ریاست وستری با طرح تعدیل قانون انتخابات مخالفت کردند

شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست وستری اعلام کرده است که این شورا مخالف طرح ارگ مبنی بر تعدیل قانون انتخابات می‌باشد.

به گزارش نویسنده وستر؛ ارگ ریاست وستری، آنلاین گذشته (جمعه ۱۹ دلو) اعلام کرد که مسوده تعدیل قانون انتخابات پس از مشوره و رایزنی با سیاسیون و احزاب سیاسی آماده شده است.

براساس معلومات ارگ، آنلاین گذشته نیز نشست مشورتی پیرامون تعدیل قانون انتخابات با حضورداشت محمداشرف غنی رییس وستر و سرور دانش معاون دوم رییس وستر و شماری از کاندیدان ریاست وستری، نمایندگان تعدادی از کاندیدان و شماری از رهبران احزاب سیاسی و نمایندگان آنان در ارگ برگزار گردید.

اما حال شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست وستری می‌گوید که در نشست آنلاین گذشته، این شورا با طرح تعدیل قانون انتخابات مخالفت کرده است.

در اعلامیه این شورا آمده:” در نشست که به تاریخ ۱۹ دلو شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست وستری سال ۱۳۹۸ با مقامات عالی‌رتبه ریاست وستری به شمول محترم رییس وستر و محترم معاون دوم ایشان در قصر چهار چنار ارگ به منظور بحث روی طرح تعدیل قانون انتخابات داشتند، شورای تشریک مساعی نامزدان به اکثریت ارا طرح پیشنهادی ارگ در رابطه به اصلاحات در قانون انتخابات را رد کرده و خواهان احترام مقام ریاست وستری به اصل بیطرفی و عدم مداخله سیاسی در این پروسه شدند.”

اعلامیه افزوده:”شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست وستری به‌خاطر تأمین شفافیت انتخابات ریاست وستری ۱۳۹۸ در کشور، بر استقلالیت کمسیون‌های مسوول برگزاری انتخابات و نیز بر بی‌طرفی و مسلکی بودن، مسوولان و کارمندان این کمیسیون ها تاکید دارد.”

در اعلامیه آمده است که شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست وستری با درنظر داشت تجارب برگزاری انتخابات‌های گذشته، به این نتیجه رسیده اند که هرگونه اصلاحات در نظام انتخاباتی باید به‌گونه اصولی و معیاری صورت گیرد نه براساس سلیقه و خواست‌های یک‌جانبه حکومت. در شرایط کنونی برای ایجاد شفافیت در روند انتخابات ریاست وستری، ضرورت به ایجاد یک راهکار واضح و مؤثر مشورتی می‌باشد، تا هرگونه اقدامی در رابطه به اصلاحات نظام انتخاباتی مورد پذیرش تمام نامزدان انتخابات ریاست وستری، احزاب و جریان های سیاسی قرار گیرد.

شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست وستری همچنان طرح را در راستای اصلاحات در انتخابات آینده ریاست وستری پیشکش کرده است.

پیشنهادات نامزدان ریاست وستری قرار ذیل است:

۱- تاکید بر وجود کمیته گزینش و تغییر اعضای آن؛ رییس وستر باید در گزینش کمیشنران کمسیون‌های انتخاباتی و تعیین روئسای دارالانشاءهای نهادهای انتخاباتی با کاندیدان مشورت انجام دهد.

۲-  لیست رأی دهندگان باید ملغا گردد و لیست رأی دهندگان جدید با استفاده از(دیوایس) بایومتریک ترتیب گردد.

۳- در انتخابات آینده ریاست وستری باید از تکنالوژی استفاده شود؛ در طرح اصلاحات ما پیشنهاد مشخص در این رابطه وجود دارد که با هزینه کم و سیستم آسان و ساده الکترونیک انتخابات ریاست وستری امکان دارد.

۴-  حق نظارت کاندیدان باید وسعت پیدا کند؛ نظارت تنها از جریان رأی دهی و شمارش آرا کفایت نمی‌کند. این حق باید از تخصیص و انتقال مواد حساس انتخاباتی آغاز و تا نشر اعلان نتایج نهایی وسعت داده شود.

۵- رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی باید علنی باشد؛ از آنجایی که کمسیون شکایات در مورد انتخابات با صلاحیت‌ترین مرجع و فیصله آن نهایی است، اجرااتش باید مورد قضاوت همگانی باشد.

۶- صلاحیت بازشماری خودسر کمسیون‌های انتخاباتی باید محدود گردد و نظارت از بازشماری باید منحیث یک اصل قطعی پذیرفته شود.

۷- در فرمان تقننی اعتراض بالای نتایج ابتدایی وجود ندارد، این حق باید درج فرمان تقنینی جدید شود و حد اقل تا یک هفته ظرف زمانی داشته باشد.

۸- سیاست جنایی حاکم در ساحه انتخابات ضعیف و بیکاره است؛ جرایم انتخاباتی و جزاهای تعیین شده در نظام و عدالت انتخاباتی کمک نمی‌کند، در این مورد طرح واضح شورای تشریک مساعی کاندیدان ریاست وستری انتخابات ۱۳۹۸ ه.ش وجود دارد.

۹- انتخابات آینده پارلمانی، شوراهای ولایتی و ولسوالی باید بر اساس سیستم مترووک SNTV برگزار نگردد، بلکه مطابق سیستم مختلط یا MDR برگزار شود.

در اعلامیه شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست وستری تاکید شده که این شورا معتقد به رقابت سالم و آزاد در انتخابات می‌باشد، با تایید موارد فوق، حمایتش را از فراهم شدن شرایط برابر و عادلانه برای تمام نامزدان انتخابات ریاست وستری اعلام می‌نماید.

نویسنده وستر- کابل