نامه اعتراضی سوریه به سازمان ملل در پی برگزاری انتخابات صهیونیستی در جولان اشغالی
در پی برگزاری انتخابات از سوی رژیم صهیونیستی در جولان اشغالی، وزارت خارجه سوریه دو نامه اعتراضی به سازمان ملل و شورای امنیت ارسال کرد.