نامگذاری شخصیت های مشهور دنیا بالای اطفال در افغانستان


نامگذاری شخصیت های مشهور دنیا بالای اطفال در افغانستان

هفتۀ گذشته مردی از جاغوری نام پسرش را دونالد ترامپ گذاشت و همچنان به این نام تذکره نیز اخذ کرده است.
اکنون یکی از وکلای شورای ولایتی سمنگان معصومه حسنی، اسم دخترش را الیزابت گذاشته است. 
والدین الیزابت، معصومه حسنی وکیل در شورای ولایتی سمنگان و پدرش خلیل فرزاد نام دارد.
ولدین الیزابت علت نام گذاری الیزابت را اصالت و متانت خانوادگی ملکه الیزابت می دانند و امیدوار استند که الیزابت کوچک نیز در آینده از زندگی خوب و خوشی بهره‌مند شود.
الیزابت در آنلاین اول حمل ۱۳۹۶ در دهلی نو چشم به جهان گشود و پای بر عرصه هستی نهاد و در آنلاین اول حمل ۱۳۹۷ یک سالگی اش را در کنار خانواده و اطرافیانش جشن گرفتند.
و در این جشن کیک سالگره و کالای الیزابت کوچک از روی کالا و کیک ملکه الیزابت طراحی و آماده شده بود
اما تعدادی از شهروندان کشور می‌گویند اینگونه نامگذاری ها و رسانه ای ساختن آنها از طریق شبکه های اجتماعی تنها بخاطر پناهندگی در خارج از کشور می‌باشد زیرا توصیف و تمجید از چنین اشخاص و افراد فقط برای آن است تا این افراد دلسوزی نموده و برای شان پناهندگی بدهند، چون این روش هم نوع از کیس یا دوسیه سازی برای پناهندگی است.