نام فرماندهان طالبان مهاجم بر اناردره فراه افشا شد


نام فرماندهان طالبان مهاجم بر اناردره فراه افشا شد

ولسوالی اناردره ولایت فراه به دست طالبان ولسوالی‌های خاکسفید و پشترود سقوط کرده است.

منابع نویسنده وستر نام فرماندهان ارشد این جنگ را افشا کرده‌اند.

خان محمد جانان، ولسوال خاکسفید به نویسنده وستر گفت: “بنا بر اطلاعاتی که ما داریم، حمله منجر به سقوط ولسوالی اناردره، به دست طالبان خاکسفید و پشترود صورت گرفته و طالبان بالابلوک و فراه رود در آن سهمی را نداشته‌اند.”

او نام فرماندهانی که رهبری این عملیات طالبان را بر عهده داشته‌اند، افشا کرده است.

بنا بر گفته‌های او، هریک “حاجی معصوم، ملانعمت، حاجی باری جان و عدالت” این حملات را انجام داده‌اند.

او می‌گوید که مرکز ولسوالی و فرماندهی پلیس به کنترل طالبان درآمده ولی نیروهای امنیت ملی و ارتش هنوز هم در حال مقابله و نبرد هستند.

خاکسفید هم مرز با اناردره فراه است.

طالبان در مورد این رویداد تا کنون هیچ توضیحی را نداده‌اند.

نویسنده وستر – ولایت فراه