ناکام ماندن تلاش آمریکا برای صدور قطعنامه در شورای امنیت درباره رویداد‌های امروز نوار غزه
کویت از صدور قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره رویداد‌های امروز نوار غزه جلوگیری کرد.