ناکام ماندن حمله مزدوران سعودی در جیزان
نیروهای یمنی توانستند حمله مزدوران متجاوز سعودی را به شرق “جبل النار” در جیزان ناکام بگذارند.